years on the market

LAMM

Classic copy trading service allows earning on par with pros with minimal experience
Security and risk management
Simplicity and flexibility
Instant profit
Open LAMM account

Ranking managerów

Become a manager
Place Imię Rodzaj rachunku Age (days) Profit (1 month) Bilans Inwestuj

How it works

Any trader at Grand Capital can provide their trades for copying by other users, thus becoming a Manager. Anyone can enable the automatic copying of trades from their account, thus becoming an Investor. As a result, the investor makes the same profit as the Manager, but pays a fee for using their trades.
Cooperation diagram
Investor 1
Balance: $1,000
Copying ratio 2
Manager
Fee: 20%
Balance: $1,000
Copying ratio 1
Investor 2
Balance: $1,000
Upon the completion of the investment period, the manager receives $1,000
Investor 1
Profit: $2,000
Balance: $2,600
$400 fee
Manager
Fee: $600
Balance: $2,600
$200 fee
Investor 2
Profit: $1,000
Balance: $1,800

How to earn with LAMM

For investors
For managers
You are a successful trader and want to increase your income? — Become a LAMM Manager at Grand Capital and receive fees from your investors! You become a Manager and let other traders copy your trades in return for a fee you set yourself. Your account history is displayed in the Manager’s Rating. Any Investor can find your account in the rating and connect to it. The system will then start automatically copying your trades to the Investor's account, while you will be receiving a fee.
Advantages of LAMM
Środki nie są przekazywane na rachunek Zarządzającego i pozostają na rachunku Inwestora.
Zarządzający sam wyznacza model wynagrodzenia - miesięczną opłatę lub procent od zysków.
Inwestor samodzielnie zarządza ryzykiem określając wielkość kopiowanych transakcji.
Manager handluje tylko na własnym koncie i tylko na swoim kapitale.
Manager handluje tylko na własnym koncie i tylko na swoim kapitale.
Kopiowanie transakcji odbywa się w pełni automatycznie.
You are a successful trader and want to increase your income? — Become a LAMM Manager at Grand Capital and receive fees from your investors! You become a Manager and let other traders copy your trades in return for a fee you set yourself. Your account history is displayed in the Manager’s Rating. Any Investor can find your account in the rating and connect to it. The system will then start automatically copying your trades to the Investor's account, while you will be receiving a fee.
Advantages of LAMM
Środki nie są przekazywane na rachunek Zarządzającego i pozostają na rachunku Inwestora.
Zarządzający sam wyznacza model wynagrodzenia - miesięczną opłatę lub procent od zysków.
Inwestor samodzielnie zarządza ryzykiem określając wielkość kopiowanych transakcji.
Manager handluje tylko na własnym koncie i tylko na swoim kapitale.
Manager handluje tylko na własnym koncie i tylko na swoim kapitale.
Kopiowanie transakcji odbywa się w pełni automatycznie.

Choose your language